Skötande av den egna egendomen

När man tänker på begreppet ”egendom” kommer många att tänka på en stor pengasumma eller en person som har mycket tillgångar. Under begreppet ”egendom” faller ändå allt vi äger, oberoende av om det har ett märkvärdigt pengavärde eller ej. Vid egendomsarrangemang lönar det sig att fundera på möjliga framtida följder för arvingarna ifall man överlåter egendom utan en noggrann ekonomisk plan.

Bortgivning av egendom

Bortgivning av egendom är möjligt med stöd av gåvobrev. När man ger en gåva lönar det sig att observera dess skatteföljder. Ifall man t.ex. önskar att en gåva som man har gett i gåva till sitt eget barn inte ska beaktas i ett kommande arvskifte, ska man beakta detta redan då man ger gåvan. Man ska vara speciellt noggrann när det kommer till givande av gåva till underåriga barn.  

Här kan du läsa mer om gåvobrev. 

Boka tid för konsultation
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Försäljning och köp av egendom

När du säljer och köper egendom lönar det sig alltid att se till att alla detaljer rörande köpet är noggrant registrerat. Ett köpebrev är ett dokument med vars hjälp man t.ex. kan undvika bråk vid köp av bostad, ifall köpebrevet är uppgjort noggrant.  

Gör ett köpebrev med hjälp av jurist
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lånande 

Man måste inte alltid sälja eller ge bort egendom. Speciellt när det kommer till lånande av pengar är det en bra idé att uppgöra ett skuldebrev. Vad lönar det sig att bestämma om i skuldebrevet och vilket typ av skuldebrev är allmänt gällande? 

Gör ett skuldebrev
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avvittring och åtskiljande av egendom

När äktenskapet upphör, antingen genom död eller skilsmässa, ska makarnas egendom alltid utredas och skiftas. Avvittring förrättas om makarna inte har ingått äktenskapsförord. Om ett äktenskapsförord har ingåtts handlar det om åtskiljande av egendom. Arvskifte kan inte förrätta innan makarnas egendom är utredd och åtskild. 

Avvittring av egendomen ska alltid göras offentligt, även om den egentliga skilsmässan har ägt rum för flera år sedan och fastän makarna tillsammans skulle ha delat egendomen. Bekanta dig med Lexlys nättjänst och gör en avvittring efter ditt tidigare äktenskap på några minuter.  

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Skilsmässokalkylator

Med hjälp av skilsmässokalkylatorn uppgjord av våra sakkunniga kan du räkna ut hur er egendom delas vid en skilsmässa. 

Förflytta dig till skilsmässokalkylatorn (på finska)
Lexly Kotikuvitus KP 2312 Web

Testamente och egendom

 En vanlig uppfattning är att endast förmögnare människor uppgör testamente. Det är få som tänker på det faktum att man med hjälp av testamente kan göra en egen egendomsplanering och lätta på arvingarnas arvsskatt. Genom testamente kan du t.ex. bestämma att dina barns framtida makar inte ska ha giftorätt till den egendom som de ärver av dig. 

Bekanta dig med nättjänsten ”testamente” (på finska)

Läs artiklar gällande testamente
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Äktenskapsförord och egendom 

Genom äktenskapsförord kan ni bestämma om hur er egendom ska delas vid skilsmässa eller död. I äktenskapsförordet kan du utesluta all egendom, eller endast en del av egendomen.  

Bekanta dig med nättjänsten ”äktenskapsförord” (på finska)

Läs mer om äktenskapsförord
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst

Du kan ringa 010 3379 150, skicka e-post kundservice@lexly.fi eller lämna dina kontaktuppgifter i blanketten, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt