Köpinformation

För att köpa en produkt på Lexly.fi måste du vara över 18 år. Priserna för produkter gällande privatpersoner är inklusive moms (24%). Vi reserverar oss rätten att kunna ändra på produkter där priset blivit fel på grund av fel i data, fel i databas eller liknande. Köpvillkoren och de allmänna villkoren finns för närvarande endast på finska. Vi kommer att uppdatera informationen på svenska så snart som möjligt.