"Selvät kysymykset. Nopea asiakirjatoimitus ja helppo maksutapa." Tee testamentti näppärästi netissä hintaan 95 €. Klikkaa tästä verkkopalveluun >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Testamentti

Kaikki testamentista

Tälle sivulle on koottu asiantuntijoillemme useimmiten esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia testamentista. 

Sivun alaosasta löydät kootusti kaikki Lexlyn asiantuntijoiden kirjoittamat testamentti-aiheiset artikkelit, joiden avulla voit perehtyä aiheeseen syvemmin.

 

Lexlyn juristi Katariina Kuusiluoma kertoo MTV3:n Uutisaamussa testamentin tärkeydestä. Katso video! - Lexly.fi

Testamentti mahdollistaa yllättäviä asioita perinnönjaossa

Katariina Kuusiluoma vieraili 5.7.2021 MTV3:n Uutisaamussa puhumassa testamentista. 

Katso video: Tämän takia testamentti on tärkeä

Mitä kannattaa miettiä etukäteen, kun suunnittelee testamenttia?

Jos haluat valmistautua testamentin tekemiseen jo ennakolta, voit pohtia seuraavia asioita:

 • Testamentin saajat: Kenelle haluat jättää omaisuutesi kuolemasi jälkeen? 
 • Testamentattava omaisuus: Mitä omaisuuutta tai kuinka suuren osuuden omaisuudestasi haluat antaa kullekin testamentin saajalle?
 • Testamentattava oikeus: Määräätkö omaisuutesi omistusoikeudella vai hallintaoikeudella?
 • Testamentin vastaanottaminen: Jos testamentin saaja haluaa ottaa testamentin vastaan vain osittain tai jos hän haluaa kieltäytyä testamentista kokonaan, kenelle omaisuutesi näissä tilanteissa menee?
 • Testamentin saajan kuolema: Kenelle haluat omaisuutesi menevän, jos testamentin saaja kuolee ennen sinua? Testamentin saajilla voi olla omia lapsia, mutta entä jos ei ole? Kannattaa myös pohtia mitä tapahtuu, jos testamentin saaja kuolee perittyään sinut. Saako sinulta peritty omaisuus päätyä esimerkiksi ex-puolisollesi tai vieraaseen sukuun, vai haluaisitko ottaa testamentissasi asiaan kantaa?
 • Avio-oikeus: Haluatko poistaa testamentin saajan aviopuolison avio-oikeuden sinulta perittävään omaisuuteen?
 • Lainvalinta: Asutko ulkomailla? Testamentissa voit päättää, minkä maan lakia perimykseesi ja testamenttiisi tulee soveltaa.

 

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti on testamentti, jossa kaksi henkilöä ilmaiseen viimeisen tahtonsa ja määrää toinen toisensa testamentinsaajiksi. Keskinäinen testamentti on yleensä puolisoiden välinen testamentti. Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi sisaruksia tai ystäviä tekemästä keskinäistä testamenttia esimerkiksi yhdessä omistetun omaisuuden osalta.

Lue artikkeli: Keskinäinen testamentti

Lue artikkeli: Mikä on keskinäinen testamentti ja mitä hyötyä siitä on?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Keskinäinen testamentti

Onko keskinäinen testamentti ehkä se, mikä sopii parhaiten juuri teille? Lue lisää keskinäisestä testamentista tai varatkaa aika ilmaiseen 15 minuutin alkuneuvotteluun juristin kanssa. Keskustelun aikana voitte selvittää, mitä juuri teidän tilanteessanne kannattaisi tehdä.

Keskinäinen testamentti

Kenen kannalta testamentti on tärkeä?

Testamentti on tärkeä oikeastaan aivan kaikkien testamentisaajien kannalta, mutta avopuolisoille testamentti on äärimmäisen tärkeä. Lapset ja aviopuoliso ovat taloudellisesti yleensä jollakin tavalla turvattuja joko lakiosan tai avio-oikeuden kautta, mutta avopuoliso on kuolemantapauksessa lakisääteisen perimyksen ulkopuolella.  

Avopuoliso ei käytännössä saa mitään taloudellista turvaa tai asumisen suojaa, jos puoliso kuolee. Avopuoliso ei ole mistään näkökulmasta katsottuna aviopuolisoon verrattavassa asemassa, jos puoliso kuolee eikä testamenttia ole laadittu. 

Lue artikkeli: Miksi testamentti kannattaa tehdä?

 

Vaikuttaako testamentti perintöverotukseen?

Kyllä. Testamentti luo joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia verrattuna lakisääteiseen perimiseen.

Keskusteltaessa testamentista on pohdittava oman elämän ja perheen erityispiirteitä ja juuri teille sopivia testamenttimääräyksiä. Testamentti on mahdollista vastaanottaa osittain, se voi vaikuttaa merkittäväksi perintöverotukseen.

On hyvä muistaa, että jos testamenttaa omaisuutta toiselle hallintaoikeudella, siitä ei hallintaoikeuden saajan tarvitse maksaa perintöveroja vaan varsinaisen perillisen. Hallintaoikeus kuitenkin keventää perillisten maksettavaksi tulevia perintöveroja.

Perintöverot tulee maksettavaksi heti, vaikka varsinaiset perilliset, esimerkiksi lapset tai lapsenlapset eivät saakaan omaisuutta heti haltuunsa.

Lue artikkeli: Esimerkkejä testamentin vaikutuksista

Kuinka testamentin määräykset saatetaan voimaan?

Testamentin määräyksiä tarkastellaan vasta, kun testamentin tekijä on kuollut. Testamentti tulee tuoda esille siinä vaiheessa, kun perunkirjoitusta valmistellaan. Testamentti tulee antaa tiedoksi vainajan perillisille lain määräämällä tavalla. Perillisillä on testamentin tiedoksisaannista 6 kuukautta aikaa moittia testamenttia. Testamenttia voi moittia muotovirheen perusteella, mutta ei esimerkiksi siksi ettei pidä testamentin sisällöstä. Testamentti saa lainvoiman kahdella tavalla:

1) Jos kaikki perilliset hyväksyvät testamentin, testamentti saa lainvoiman heti.  

2) Mikäli testamenttia ei moitita 6 kk määräajassa, testamentti saa lainvoiman.

 

 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Tarkistuta vanha testamenttisi

Asiakirjan tarkistuspalvelu LexlyCheckin avulla voit helposti varmistaa oman testamenttisi pätevyyden ja ajantasaisuuden. Juristi tarkistaa testamenttisi tai jonkun muun vanhan lakiasiakirjasi edulliseen 50 €:n hintaan. Tutustu palveluun linkin takaa.

Tutustu palveluun

Mitä tarkoittaa testamentin moittiminen?

Testamentin moittiminen tarkoittaa, että perillinen nostaa käräjäoikeudessa kanteen testamentinsaajaa vastaan. Testamentin moittiminen tarkoittaa siis väitettä siitä, että testamentti on pätemätön. Testamentti voi olla pätemätön ainoastaan muotovirheen perusteella. Perintökaaressa on tarkasti määritelty moiteperusteet eli perusteet, joiden nojalla testamentti voidaan julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi.

Perillisellä on ankara selonottovelvollisuus testamentin muotovirheen osalta eli perillisellä tulee olla todiste muotovirheestä. 

Lue artikkeli: Millä perustein testamentin voi riitauttaa?

Mitkä ovat testamentin muotovirheet?

Testamentin muotovirheet (lista on tyhjentävä):

 1. Testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään. Alaikäinen ei esimerkiksi voi tehdä testamenttia muuta kuin 15 vuotta tätettyään ja itse ansaitsemansa varallisuuden osalta.
 2. Testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.
 3. Testamentin tekemiseen on vaikuttanut testamentin tekijän mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö.
 4. Testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti, hänet on taivuteltu siihen käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa, hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti, tai hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa. 

Lue artikkeli: Pahimmat virheet testamentin teossa

Mikä on testamentin laissa säädetty muoto?

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja, eli se tulee tehdä laissa säädetyssä muodossa. Testamentin on oltava

 1. kirjallisesti tehty (suullinen testamentti ei lähtökohtaisesti ole mahdollinen)
 2. testamentin tekijä on sen allekirjoittanut ja 
 3. kaksi (2) esteetöntä todistajaa tulee yhtä aikaa läsnäolevina allekirjoittaa testamentti.

 

Erittäin suositeltavaa on myös, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot kuten koko nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat hyvin tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Hätätilatestamentti on poikkeus tiukoista muotovaatimuksista. 

Lue artikkeli: Testamentin teon ABC

Testamentti

Tiesitkö, että testamentin voi tehdä helposti myös netissä? Tutustu Lexlyn juristien laatimaan testamentin verkkopalveluun tai varaa aika maksuttomaan alkuneuvotteluun juristin kanssa. 

Tee verkossa
95 €
Juristin kanssa
400 €

95 €

Tee testamentti helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Tee netissä
400 €

Juristin laatima testamentti

Varaa aika

Kuka voi tehdä testamentin?

Jokainen täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt ihminen, joka ymmärtää testamentin merkityksen, voi tehdä testamentin. 15-vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin sellaisesta omaisuudesta, jonka on itse ansainnut omalla työllään.

Kenelle oman omaisuutensa voi testamentata?

Jos omia rintaperillisiä ei ole, oman omaisuutensa saajan voi testamentilla määrätä vapaasti. Omaisuuden saajaksi voi määrätä ihmisiä tai esimerkiksi järjestöjä, joiden toimintaa haluaa taloudellisesti tukea. 

Kenelläkään ei ole velvollisuutta jättää omaisuuttaan oman kuolemansa jälkeen lakisääteisille perillisille. Ainoa rajoitus testamenttausvapauteen on rintaperillisen oikeus lakiosaan.

Mitä tarkoittaa rintaperillinen?

Rintaperillinen tarkoittaa omaa lasta, biologista tai adoptoitua. Jos perinnön jättäjän lapsi on kuollut ennen perittävää mutta lapsella itsellään oli lapsi tai lapsia, ovat nämä perinnönjättäjän lapsenlapset samoin rintaperillisiä. Ainoastaan rintaperillisellä on oikeus vaatia lakiosaa perinnönjättäjän omaisuudesta, jos omaisuus on testamentilla määrätty jollekin muulle saajalle.

;

Mitä tarkoittaa lakiosa?

Lakiosa on on puolet perintöosasta. Lakiosaa voi vaatia ainoastaan rintaperillinen, jonka perintöosaan testamenttimääräykset ovat vaikuttaneet. 

Esimerkiksi näin: Vainajalla on kaksi lasta. Kummankin perintöosuus ilman testamenttia on 50% kuolinpesän varallisuudesta. Kummankin lakiosa on puolet perintöosasta eli 25%.  

Keneltä lakiosaa vaaditaan ja milloin?

Ainoastaan rintaperillinen voi vaatia lakiosan täyttämistä. Lakiosaa vaaditaan testamentinsaajalta eli siltä, kenelle tai keille omaisuus testamentilla on määrätty. Lakiosaa tulee vaatia kuuden (6) kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta.

Rekisteröidäänkö testamentti jonnekin?

Tehtyjä testamentteja ei rekisteröidä minnekään. Tavaomaisesti ihmiset säilyttävät niitä kotonaan tai esimerkiksi pankin tallelokeroissa. 

Miten voin selvittää, onko vainaja tehnyt testamentin?

Testamentin olemassaoloa voi olla hankalaa selvittää, jos vainaja ei elinaikanaan kertonut tehneensä testamentin tai ei kertonut, missä tehtyä testamenttia säilytetään. Jos omaisilla ei ennakkoon ole tietoa testamentin olemassaolosta kannattaa käydä huolellisesti läpi vainajan asiakirjat sekä selvittää, oliko tällä pankin tallelokero tai asiakirjoja pankissa säilytyksessä.

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamentti kannattaa melkein jokaisen tehdä. Pääsyyt ovat seuraavat:

 1. Jokaisen elämä ja perhe on yksilöllinen. Laki ei useinkaan vastaa omaa tahtoasi.
 2. Laki turvaa lapset, mutta ei puolisoa - varsinkaan, jos olette avoliitossa. Testamentin avulla voi turvata puolison taloudellisen aseman oman kuoleman jälkeen.
 3. Testamentilla voi rajoittaa lasten puolisoiden avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen.
 4. Testamentti on oivallinen perintöverosuunnittelun väline.
 5. Testamentin avulla voit muistaa läheistä ihmistä tai itsellesi tärkeää tahoa, joka ei yksin lain nojalla perisi mitään. 

Lue artikkeli: Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Lue artikkeli: Mitä testamentissa tulee määrätä?

 

Mitä asioita testamentin pitää sisältää?

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja. Testamentin on oltava kirjallinen, testamentin tekijän on se allekirjoitettava ja lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee yhtä aikaa läsnäolevina allekirjoittaa se. Erittäin suositeltavaa on, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot kuten koko nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Hätätilatestamentti on poikkeus tiukoista muotovaatimuksista. 

Lue artikkeli: Tarkista kysymyslistan avulla, onko testamenttisi kunnossa.

 

Mikä on hätätilatestamentti?

Hätätilatestamentti voidaan antaa vain poikkeustilanteessa. Tällainen tilanne voi olla käsillä, jos testamentin tekijä on sairauden tai jonkin muun pakottavan syyn vuoksi estynyt tekemästä testamenttia lain lähtökohtaisesti edellyttämällä tavalla (ks. testamentin muotomääräykset). Hätätilatestamentin voi tehdä tehdä suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai ilman todistajia omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. 

Suosittelemme testamentin tekemistä normaaliin tapaan, jotta oman tahdon toteutumisesta voi olla varma.

Lue artikkeli: Mitä määräyksiä testamentin tekoon sisältyy?

 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Ilmainen lakiasioiden tarvekartoitus

Tiedätkö, mitä lakiasioita juuri sinun elämäntilanteessasi kannattaisi hoitaa kuntoon? Tee Lexlyn juristien laatima ilmainen lakiasioiden tarvekartoitus verkossa ja selvität asian muutamassa minuutissa.

Tee tarvekartoitus verkossa

Kannattaako omille lapsille tehdä testamentti?

Vaikka lapset perivät myös lain nojalla, usein testamentin tekeminen omille lapsille kannattaa. Testamentilla voi määrätä, kuinka haluaa oman omaisuutensa lasten kesken jakautuvan. testamenttiin voi myös kirjata, miksi haluaa omaisuuden jakautuvan tietyllä tavalla, mikä estää riitoja perillisten kesken. Testamentti mahdollistaa myös perinnän saajien itsenäisen päätöksenteon aivan eri tavalla kuin periminen lain nojalla. Testamentilla saatavaa omaisuutta voi ottaa vastaan osittain ja siirtää osan suoraan esimerkiksi omille lapsille.

Lue artikkeli: Milloin testamentti tulisi tehdä?

Lue artikkeli: Miten testamentti tulisi tehdä?

Olen naimisissa. Periikö aviopuolisoni minut?

Jos olet avioliitossa eikä sinulla ole omia lapsia, puolisosi perii sinut. Jos sinulla on lapsi tai lapsia (nk. rintaperillisiä), he perivät sinut, ei aviopuolisosi. Jos olet avoliitossa, avopuolisosi ei lain nojalla peri sinua vaikka sinulla ei olisi lapsia. Etenkin avopuolisoiden kannattaa tehdä testamentti.

Lue artikkeli: Paljonko leski perii?

Lue artikkeli: Miksi lesken hyväksi kannattaa tehdä testamentti?

Testamentti

Testamentin voit laatia helposti ja täysin itsenäisesti Lexlyn juristien laatimassa verkkopalvelussa. Takaamme, että testamentti täyttää kaikki lain sille asettamat vaatimukset. Palvelussa esitetyt kysymykset ohjaavat sinua eteenpäin. Tarvittaessa voit kysyä lisää tietoa asiakaspalvelustamme.

Tee verkossa
95 €
Juristin kanssa
400 €

95 €

Tee testamentti helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saat rahasi takaisin, jos olet tyytymätön palveluumme.

Tee netissä
400 €

Juristin laatima testamentti

Varaa aika

Voiko testamentin tehdä itse?

Laki määrää testamenttiin tietyt, melko ankarat muotovaatimukset jotta se olisi pätevä. Testamentin voi toki tehdä omin päin ja vaikka käsin kirjoittaen, mutta se täytyy mm. kahden yhtä aikaa läsnä olevan esteettömän todistajan allekirjoituksillaan todistaa. Eri asia on, että perheoikeuteen erikoistunut juristi osaa auttaa testamentin laadinnassa ja verosuunnittelussa tavalla, josta sinulle tärkeät ihmiset saavat etua. 

Lexlyn juristien laatimassa testamentin verkkopalvelussa voit käytännössä tehdä testamentin myös itsenäisesti. Jos käytät ammattilaisten laatimaa verkkopalvelua, voit olla myös varma, että kaikki lain asettamat muotomääräykset täyttyvät.

Tutustu testamentin verkkopalveluun tästä >>

 

Asiantuntijoiden artikkeleita testamentista

Takaisin etusivulle >>