Testamente till fast pris med vår svenskspråkiga familjejurist. Klicka här och läs mer! >>

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Juridiska ärenden som gäller barn

Påverkas studiestödet av en minderårigs egendom? 

Ja och nej. Fastän en minderårig skulle ha en relativt stor förmögenhet påverkar det inte direkt studiestödet. Det är dock viktigt att observera att avkastning av egendomen så som kapitalinkomst kan påverka studiestödet.  

Läs artikel: Egendom som gåva åt minderårig >>

Kan ett barn ha två adresser? 

Tills vidare känner den finska lagen endast till att en person har en officiell adress, fastän veckovist boende har blivit allt mera vanligt bland skilsmässofamiljer. Boendet har ingen påverkan gällande vårdnaden utan båda föräldrarna kan fungera som barnets gemensamma vårdnadshavare och bestämma om barnets ärenden tillsammans.  

Läs artikeln: Vårdnad om barn vid skilsmässa >>

Kan jag bestämma om vem som blir mitt barns försörjare om det händer mig något?  

Du kan inte uppgöra ett egentligt testamente gällande ditt barns vårdnad. Med hjälp av ett vårdnadstestamente är det trots allt möjligt att framföra en önskan om vem du skulle vilja att skulle bli ditt barns vårdnadshavare. Förälderns önskningar beaktas när ett officiellt beslut görs. 

Läs artikeln: Kan man testamentera om barnets vårdnad? >>

Hur mycket är underhållsbidraget? 

Storleken på underhållsbidraget varierar från person till person. Bidragets storlek beror bland annat på hur mycket ett barn i en viss ålder behöver av mat, kläder och andra vardagliga varor. Storleken på bidraget påverkas också av föräldrarnas levnadskostnader så som t.ex. boendekostnader.  

Läs artikeln: Hur bestäms storleken på underhållsbidraget? >>

Vilka skillnader är det på gemensam vårdnad och ensam vårdnad? 

Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna tillsammans om barnets bostadsort, hälsovård och pass. Vid ensam vårdnad kan den ena föräldern avgöra alla ärenden som rör barnet ensam.  

 Lär artikeln: Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad? >> 

Vet du vilka juridiska ärenden du borde ta hand om? 

Med hjälp av tjänsten ”kartläggningsbehov av juridiska tjänster” uppgjord av våra jurister vid Lexly kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka juridiska handlingar det skulle löna sig för dig att ta hand om.  

Besök tjänsten ”kartläggningsbehov” (på finska) >>